Zadnje iz kategorije:
Skupština USK
Konačni rezultati izbora Nezavisnog odbora
Skupština USK

Komisija za izbor i imenovanja i finansijsko-administrativna pitanja (U daljem tekstu:Komisija),  je  dana 04.12.2017.godine, obavila pismeni test sa kandidatima koji su na usmenom dijelu ispita za člana Nezavisnog odbora  imali jednak broj bodova.


Slijedom prednjeg, Komisija obavještava kandidate o rezultatima pismenog dijela ispita:      


Svi kandidati imaju pravo izvršiti uvid u svoj test.

 

 

R.br.

IME I PREZIME

PISMENI TEST-broj bodova

1.

Ismet  Bećirspahić

13

2.

Izet Seferagić

11

2.

Jasmin Hušić

9

 

Shodno navedenom, a po prethodno provedenoj proceduri, Komisija obavještava da su kandidati koji su zadovoljili kriterije na pismenom i usmenom dijelu testa, kako slijedi:


1)      Ajna Jodanović;

2)      Jasmina čavkić;

3)      Jasmin Hepić;

4)      Vesna Dizdarić;

5)      Azra Suljić;

6)      Dijana Dedić i

7)      Ismet Bećirspahić.

 

U skladu sa članom 28. stav (2) Zakona o unutrašnjim poslovima Unsko-sanskog kantona („Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona“ br.13/16 i 16/17), na prijedlog Komisije za izbor i imenovanje, Skupština Kantona imenuje Nezavisni odbor. Nezavisni odbor se imenuje na mandatni period od četiri godine.  

           

 

Adsense