Zadnje iz kategorije:
Download sekcija
Dostupni materijali za 23. redovnu sjednicu Skupštine USK
Download sekcija

Na osnovu člana  46. stav (1) Poslovnika Skupštine Unsko-sanskog kantona („Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona“ broj: 5/04),

 

S a z i v a m

 

23. redovnu sjednicu Skupštine Unsko-sanskog kantona, koja će se održati u utorak, 02.08.2016.godine s početkom rada u 10,00 sati  u sali za sjednice Skupštine Unsko-sanskog kantona ul.Alije Đerzeleza br.6. u Bihaću.

Za sjednicu predlažem sljedeći

 

D n e v n i   r e d


1) Izvod iz zapisnika sa 22. redovne sjednice Skupštine Unsko-sanskog kantona; 
2) Poslanička pitanja;
3) Izbor i imenovanja;
4) Izvještaj o radu Kantonalnog tužilaštva Unsko-sanskog kantona za 2015.godinu; (PREUZIMANJE MATERIJALA)
5) Izvještaj o radu Poljoprivrednog zavoda za 2015.godinu; (PREUZIMANJE MATERIJALA)
6) Izvještaj o radu Kantonalnog zavoda za prostorno uređenje i planiranje za 2015.godinu; (PREUZIMANJE MATERIJALA)
7) Izvještaj o radu Agencije za privatizaciju Unsko-sanskog kantona za 2015.godinu; (PREUZIMANJE MATERIJALA)
8) Plan rada Agencije za privatizaciju Unsko-sanskog kantona za 2016.godinu; (PREUZIMANJE MATERIJALA)
9) Izvještaj o radu Komisije za koncesije Unsko-sanskog kantona za 2015.godinu; (PREUZIMANJE MATERIJALA)
10) Zaključak i Mišljenje o inicijativi za dopunu Zakona o sudskim taksama; (PREUZIMANJE MATERIJALA)
11) Izvještaj o radu Kantonalnog zavoda za pružanje besplatne pravne pomoći za 2015.godinu, (PREUZIMANJE MATERIJALA)
12) Izvještaj o radu Kantonalne upravne civilne zaštite za 2015.godinu, (PREUZIMANJE MATERIJALA)
13) Program i plan rada JU Zavod za zaštitu kulturnog naslijeđa Bihać za 2016.godinu; (PREUZIMANJE MATERIJALA)

Predsjedavajući Skupštine
Unsko-sanskog kantona     
Nijaz Hušić, prof.

Adsense