Skupština USK
Poslanici u Skupštini USK (2014. - 2018.)
Skupština USK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Predsjedavajući Skupštine USK:

Nijaz Hušić (SDA)

 


Zamjenik predsjedvajućeg Skupštine USK
Mladen Lonić (SDP)


Zamjenik predsjedvajućeg Skupštine USK
Mirvet Beganović (Laburistička stranka)Samir Veladžić (SDA)

 


Mehmed Mahmić (SDA)


Nisvet Jusić (SDA)


Edin Bašagić (SDA)


Ahmet Egrlić (SDA)


Samir Muminović (SDA)


Damir Hodžić (SDA)


Sanel Mahić (SDA)


Asmir Ćufurović (SDA)


Rasim Pajić (A SDA)


Munir Duraković (A SDA)


Hajrudin Halilović (A SDA)


Admir Hadžipašić (A SDA)


Samir Abazović (A SDA)


Safet Veladžić (A SDA)Farko Hodžić (DF)


Sanil Hasić (DF)


Nedima Zulić (DF)


Ekrem Prošić (DF)


Albin Muslić (SDP)


Željko Mirković (SDP)


Amir Murić (SDP)
Nijaz Kadirić (SBB)

Merisa Šušić (SBB)


Admir Mušanović (SBB)Rasim Kantarević (Laburistička stranka)Kenan Keserović (DNZ)

Adsense