Zadnje iz kategorije:
Uo?i 2. sjednice
Održana sjednica Komisije za budžet i ekonomsko-finansijska pitanja
Uo?i 2. sjednice

BIHAĆ, 18. mart - Uo?i druge sjednice Skupštine Unsko-sanskog kantona, danas je Komisija za budžet i ekonomsko-finansijska pitanja je održala svoju drugu sjednicu sa slijede?im dnevnim redom:

1. Izvještaj o korištenju teku?e budžetske rezerve za period od 01.01.-31.12.2014.godine;
2. Financijski plan JU „Službe za zapošljavanje Unsko-sanskog kantona“ Biha? za 2015.godinu; 
3. Program rada JU „Kantonalni fond za pomo? u stambenom zbrinjavanju i zapošljavanju bora?kih populacija, prognanih osoba i socijalno ugroženih kategorija“ za 2015.godinu;
4. Ostala pitanja;

Izvještaj o korištenju teku?e budžetske rezerve za period od 01.01.-31.12.2014.godine nije dobio podršku ?lanova ove komisije, uz zaklju?ke da je potrebno napraviti odre?ene kriterije o dodjeli rezerve u narednom periodu.

Financijski plan JU „Službe za zapošljavanje Unsko-sanskog kantona“ Biha? za 2015.godinu i Program rada JU „Kantonalni fond za pomo? u stambenom zbrinjavanju i zapošljavanju bora?kih populacija, prognanih osoba i socijalno ugroženih kategorija“ za 2015.godinu su jednoslasno podržani i upu?eni u dalju proceduru u Skupštini Unsko-sanskog kantona.

Adsense