Opće informacije
Općina Bihać
Biha? je smje�ten u sjeverozapadnom dijelu Bosne i Hercegovine i privredno je, administrativno i kulturno sredi�te Unsko-sanskog kantona. Na zapadu Biha? grani?i sa op?inama R Hrvatske Donji Lapac i Plitvi?ka Jezera-Korenica, na sjeveru sa op?inom Cazin, na istoku sa op?inama Bosanska Krupa i Bosanski Petrovac, a na jugu sa op?inom Drvar.
Opće informacije

Stanovništvo: 60.707
Površina: 900 km²
Gustoća: 67 stanovnika na km²
 
Pozivni broj: (+387) 37
 
Poštanski broj: 77 000
Gradonačelnik: Šuhret Fazlić
Telefon: 037/224-222, 037/229-605
Web stranica: http://www.bihac.org

Bihać je grad i središte istoimene op?ine u sjeverozapadnom dijelu Bosne i Hercegovine, te glavni grad Unsko-sanskog kantona. Povr�ina op?ine je oko 900 km². Do 1995. godine povr�ina op?ine iznosila je 689 km², da bi, po zaklju?enju Daytonskog sporazuma, dio prijeratne op?ine Drvar bio pripojen op?ini Biha?.

Prema popisu iz 1991. godine, op?ina je brojala 70.732 stanovnika, a prema procjenama, broj stanovnika na dan 30. juni 2007. godine iznosio je 61.035. Sam grad ima 39.195 stanovnika, prenosi Wikipedija.

Zanimljivosti Biha?a su sakralni spomenici, Fethija d�amija i biha?ki ni�ani. D�amija je vrijedna kulturna ?injenica, jer je pregra?ena crkva Sv. Antuna Padovanskog u goti?kom stil. A ni�ani sami o sebi najbolje govore. Jedinstveni su po stilu i osebujnosti nadgrobni spomenici u svijetu.

Adsense