Op?e informacije
Op?ina Cazin
Prevladava niskobrdoviti reljef izme?u 200 i 400 metara nadmorske visine. Ukupne povrine obradivog zemljita iznose 21.331 hektara. ume zauzimaju oko 25% teritorija, dok na vodotoke otpada 0,18% povrine.
Op?e informacije

Stanovnitvo: 72.000
Povrina: 356 km²
Gusto?a: 202 stanovnika na km²
Pozivni broj: (+387) 37
Potanski broj: 77 220
Na?elnik: Nermin Ogreevi?,
Telefon: 037/514-006
Web stranica: http://www.opcinacazin.com/
 
Cazin je grad i sredite istoimene op?ine u sjeverozapadnom dijelu Bosne i Hercegovine na krianju puteva koji vode od Biha?a prema Velikoj Kladui, susjednoj Hrvatskoj i dalje prema zapadnoj Evropi, zatim preko Tra?kih Ratela prema Jadranskom moru i jugozapadno preko Bosanske Krupe prema Banjoj Luci, Tuzli i dalje prema istoku.

Teritorija op?ine Cazin zahvata 356 km² u kojoj prema posljednjim podacima (maj 2006.godine) ivi 66.881 stanovnika, teritorijalno organiziranih u 23 mjesne zajednice. Gusto?a naseljenosti iznosi oko 188 stanovnika na 1 km². Prema popisu iz 1991. godine op?ina Cazin imala je 63.409 stanovnika od ?ega 97.56% Bonjaka, 1.21% Srba i 1,23% gra?ana ostalih nacionalnosti, dok je relativna gusto?a naseljenosti iznosila oko 180 stanovnika na 1 km².

Prevladava niskobrdoviti reljef izme?u 200 i 400 metara nadmorske visine. Ukupne povrine obradivog zemljita iznose 21.331 hektara. Šume zauzimaju oko 25% teritorija, dok na vodotoke otpada 0,18% povrine.
 
Ovo podru?je ima umjereno-kontinentalnu klimu sa dosta otrim zimama i toplim ljetima, sa znatnim uticajem lokalnih uslova. Srednja godinja temperatura zraka je 9,5 °C, sa godinjom amplitudom temperature zraka od 20,6 °C. Najhladniji mjeseci su: januar, zatim decembar i februar, dok su najtopliji juli, august, te juni.

Adsense