Op?e informacije
Op?ina Klju?
Na podru?ju op?ine Klju? nalaze se izvori triju rijeka: Sane, Sanice i Ribnika. Radi se o rijekama koje su i pored op?e zaga?enosti okoline u dananjim vremenima uspjele ostati nezaga?ene i predstavljaju veliki potencijal za ribolov.
Op?e informacije

Stanovnitvo: 37.391
Povrina: 850 km²
Gusto?a: 44 stanovnika na km²
Pozivni broj: (+387) 37
Potanski broj: 79280
Na?elnik: Nedad Zukanovi?,
Telefon: 037/661-104
Web stranica: http://www.opcina-kljuc.ba/
 
Klju? je mali, ivopisni grad koji se nalazi u sjeverozapadnom dijelu Bosne i Hercegovine u Bosanskoj krajini ta?nije u najjunijem dijelu Unsko-sanskog kantona. Grad Klju? je i sjedite istoimene op?ine. Ime je dobio zahvaljuju?i svom geostratekom i dominiraju?em poloaju nad svojom okolinom.
 
Grad lei na savremenoj magistrali puta M-5, koji grad povezuje sa susjednim op?inama: Bosanskim Petrovcem i Mrkonji? Gradom, zapadnom Evropom, Jadranskom obalom i preko Sarajeva Bliskim istokom. Sa sjeverne strane naslanja se na op?inu Sanski Most. Predratna op?ina Klju? zauzimala je povrinu od 844 km2, a na osnovu popisa iz 1991. godine brojala je 37.391 stanovnika. Danas na podru?ju op?ine Klju? ivi oko 18.180 stanovnika u 4960 doma?instava, to predstavlja oko 48% od predratnog broja stanovnika. Op?ina je organizovana u 10 mjesnih zajednica.

Na podru?ju op?ine Klju? nalaze se izvori triju rijeka: Sane, Sanice i Ribnika. Radi se o rijekama koje su i pored op?e zaga?enosti okoline u dananjim vremenima uspjele ostati nezaga?ene i predstavljaju veliki potencijal za ribolov.
 
Po posljednjem slubenom popisu stanovnitva iz 1991. godine, op?ina Klju? imala je 37.391 stanovnika, raspore?enih u 61 naselju. Poslije potpisivanja Daytonskog sporazuma, op?ina Klju? podijeljena je izme?u Federacije BiH i Republike Srpske. Dio sa gradom Klju?em uao je u sastav Federacije BIH. U sastav Republike Srpske, ula su naseljena mjesta: Busije, Crkveno, ?a?avica, Donja Previja, Donja Slatina, Donji Ribnik, Donji Vrbljani, Dragoraj, Gornja Previja, Gornja Slatina, Gornje Sokolovo, Gornji Ribnik, Gornji Vrbljani, Rastoka, Sitnica, Sredice, Straice, Treskavac, Velijanica, Velije i Zable?e, te dijelovi naseljenih mjesta: Donje Ratkovo, Donje Sokolovo, Dubo?ani, Gornje Ratkovo, Jarice, Ljubine i Vele?evo. Od ovog podru?ja formirana je op?ina Ribnik.

Adsense