Op?e informacije
Op?ina Sanski Most
Po posljednjem slu�benom popisu stanovni�tva iz 1991. godine, op?ina Sanski Most imala je 60.307 stanovnika, raspore?enih u 75 naselja.
Op?e informacije

Stanovni�tvo: 60,307 (1.991,)
Povr�ina: 781 km²
Na?elnik: Faris Hasanbegović
Telefon: 037/689-126
Web stranica: http://www.sanskimost.gov.ba/
 
Sanski Most je grad i sredi�te istoimene op?ine u sjeverozapadnoj Bosni i Hercegovini. Nalazi se na rijeci Sani u regionu Bosanske Krajine izme?u Prijedora i Klju?a. Sanski Most administrativno pripada Unsko-sanskom kantonu Federacije Bosne i Hercegovine.
 
Sanski Most sa okolinom nalazi se u srednjem toku rijeke Sane, sa osloncem na planinu Grme? na zapadu i planine Mule� i Behremaginicu na istoku. Podru?je op?ine Sanski Most ima rijeku Sanu i osam rje?ica; Sanicu, Dabar, Zdenu, Blihu, Majdansku Rijeku, Japru, Sasinku i Kozicu, te nekoliko kra?ih ponornica.

Na sanskom podru?ju ima nekoliko jakih kra�kih vrela koja su istovremeno i izvori rje?ica; Sani?ko vrelo, Dabarsko vrelo i vrelo Zdene. U selu Ilid�a, podno planine Mule�, ima ja?i izvor radioaktivne sumporne vode sa zna?ajnim ljekovitim svojstvima. Na svom podru?ju ima i nekoliko ve?ih pe?ina me?u kojima su Hrustova?ka i Dabarska. Zbog otvorenosti doline Sane prema sjeveru ovo podru?je je pod uticajem srednjoevropske klime.
 
Po posljednjem slu�benom popisu stanovni�tva iz 1991. godine, op?ina Sanski Most imala je 60.307 stanovnika, raspore?enih u 75 naselja.

Poslije potpisivanja Daytonskog mirovnog sporazuma, najve?i dio op?ine Sanski Most u�ao je u sastav Federacije BiH. U sastav Republike Srpske u�la su naseljena mjesta: Batkovci, Budimli? Japra, Duge Njive, Garevica, Halilovci, Hazi?i, Marini, O�tra Luka, Ovanjska i Usorci, te dijelovi naseljenih mjesta: Donja Kozica, Gornja Kozica, Gornja Tramo�nja, Hadrovci, Koprivna, Mrkalji, Podvida?a, Sasina, Slatina, Stara Rijeka, Škrljevita i Trnova. Od ovog podru?ja formirana je op?ina O�tra Luka.

Adsense