Kontakt - gra?ani
Pitaj poslanika!
Poaljite e-mail na: kontakt@skupstinausk.ba
Kontakt - gra?ani

Skuptina Unsko-sanskog kantona, u cilju pove?anja transparentnosti rada Skuptine USK-a, a samim tim i transparentnosti rada svih poslanika u Skuptini je omogu?ila gra?anima kontakt e-mail, na koji svi gra?ani mogu poslati upit, kritiku ili pohvalu, na ime bilo kojeg poslanika, a isti e-mail ?e biti proslije?en poslaniku na kojeg je e-mail naslovljen.

Svoje e-mailove moete slati na:
kontakt@skupstinausk.ba , uz obaveznu naznaku na kojeg poslanika ili na koje poslanike je e-mail naslovljen.

Adsense