Zadnje iz kategorije:
21. ro?endan
Prigodnim aktivnostima obilježen Dan Armije RBiH
Cjelodnevni protokol zaokružen je sve?anom akademijom, kojoj su prisustvovali predstavnici svih nivoa vlasti Unsko-sanskog kantona.
21. ro?endan

BIHAĆ, 15 april – Danas je u Biha?u nizom prigodnih aktivnosti obilježen 21. ro?endan Armije Republike Bosne i  Hercegovine. Prema ustaljenom i tradicionalnom protokolu, predstavnici društveno-politi?kog i vjerskog  života Unsko-sanskog kantona (USK) su položili cvije?e na centralno spomen obilježje braniocima Biha?a. Mirsad Selmanovi?, ratni komadant 501. slavne brigade i dopredsjedavaju?i OV Biha?, te Hasan ef. Maki?, muftija biha?ki, istakli su da je Armija R BiH u najtežim trenucima za državu Bosnu i Hercegovinu, pokazala snagu u o?uvanju države i svih gra?ana koji su BiH smatrali svojom domovinom.

Armija R BiH na kraju obrambeno-oslobodila?kog rata u svojim redovima imala je 211.036 vojnika, od ?ega 10.992 oficira, 11.847 podoficira i 188.267 vojnika.

Nakon polaganja cvije?a, predsjedavaju?i Skupštine Unsko-sanskog kantona Admir Hadžipaši?, premijer USK Hamdija Lipova?a i ministar za pitanja boraca i RVI Mirsad Top?agi? su u Sali Skupštine Unsko-sanskog kantona priredili prijem za starješine iz ratnog sastava 5. Korpusa A R BiH, povodom Dana Armije.

Cjelodnevni protokol zaokružen je sve?anom akademijom, kojoj su prisustvovali predstavnici svih nivoa vlasti Unsko-sanskog kantona. Svojim referatima, prisutne su u ime zakonodavne i izvršne vlasti pozdravili predsjedavaju?i Skupštine USK-a Admir Hadžipaši?, te Mirsad Top?agi? ministar za pitanja boraca i RVI.

U svom obra?anju, predsjedavaju?i Skupštine USK-a Admir Hadžipaši? je istakao zna?aj ovog datuma i formiranje Armije RBiH kao temelj državnosti Bosne i Hercegovine. Pozvao je prisutne na složnost, na suradnju, jer kako je naglasio, samo zajedni?kim snagama možemo do?i do zacrtanih ciljeva.Adsense