Trinaest ta?aka
Rebalans Budžeta USK-a na dnevnom redu današnje sjednice Skupštine USK-a
Danas ?e se u sali Skupštine Unsko-sanskog kantona održati 29. sjednica Skupštine, na kojoj ?e se izme?u ostalog raspravljati ...
Trinaest ta?aka

BIHAĆ – Danas ?e se u sali Skupštine Unsko-sanskog kantona održati 29. sjednica Skupštine, na kojoj ?e se izme?u ostalog raspravljati o Prijedlogu Odluke o izmjenama i dopunama Budžeta Unsko-sanskog kantona za 2012. godinu. Od ostali ta?aka koje us veoma zanimljive i od zna?aja široj javnosti izdvajamo Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o dopunskim pravima boraca, te Prijedlog odluke o imenovanju Nezavisnog odbora za izbor i reviziju policijskog komesara.

15:00h - Nastavak sjednice nakon pauze za ru?ak, u ovim trenucima, ministrica finansija predstavlja Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Budžeta Unsko-sanskog kantona za 2012. godinu.

12:20h - Prijedlog odluke o imenovanju Nezavisnog odbora za izbor i reviziju policijskog komesara i Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izboru predsjednika, zamjenika predsjednika i ?lanova stalnih i povremenih radnih tijela Skupštine Unsko-sanskog kantona nisu dobili potrebnu ve?inu.

11:58h -
Nakon niza poslani?kih pitanja i odgovora na poslani?ka pitanja, usvojen je Zapisnik sa 28. sjednice Skupštine Unsko-sanskog kantona.

11:25h
- Nakon pauze prije usvajanja dnevnog reda sjednice Skupštine Unsko-sanskog kantona, sjednica je zapo?ela sa izglasavanjem dnevnog reda, odnosno izglasavanja stava o dva prijedloga. Prijedlog da se povu?e Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o dopunskim pravima boraca nije dobio potrebnu ve?inu, dok je Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izvršenju Budžeta za 2012. godine povu?en sa dnevnog reda, s obzirom da potrebni materijal nije dostavljen na vrijeme.

Sjednica Skupštine Unsko-sanskog kantona po?inje u 10:00h, a dešavanja možete pratiti uživo na našem portalu ili na službenim stranicama Skupštine, klikom na link (ovdje).

Adsense